Till innehållet

Hitta aktuella utbildningar

Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för flera olika utbildningsformer. På våra webbplatser för de olika utbildningsalternativen hittar du alla aktuella utbildningar.

Yrkeshögskoleutbildningar

Konst- och kulturutbildningar

Tolkutbildningar inom folkbildningen

Utbildningar med endast tillsyn