Nyheter

  • Inför hösten har du som utbildningsanordnare möjlighet att lyfta fram era restplatser på www.yrkeshogskolan.se.

  • I den senaste GD har ordet reflekterar Thomas Persson över hur yrkeshögskolan som utbildningsform har utvecklats och differentierats.

  • Under veckorna 30 – 31 kommer Myndigheten för yrkeshögskolan att ha begränsade möjligheter till support kopplat till hanteringen av användarkonto på Mina sidor.

  • I år kommer Myndigheten för yrkeshögskolan inte att publicera en ny regional rapport. Detta för att rapporten ingår i ett utvecklingsprojekt på myndigheten som bland annat syftar till att utveckla den...

  • Under årets Almedalsvecka arrangerar MYH inga egna aktiviteter, men vår generaldirektör Thomas Persson är på plats för att delta i följande seminarier som rör för oss viktiga frågor som kompetensförsörjning,...

  • Ska du ansöka om att få bedriva en yrkeshögskoleutbildning (YH)? Den 19 maj öppnade ansökningswebben med formulär för att fylla i ansökan. Vi vill ge några vägledande tips kring sådant som kan vara bra...

  • Till hösten planerar myndigheten att granska 46 av de nya konst- och kulturutbildningarna.

  • Från och med idag finns möjlighet att ladda ner myndighetens handbok för tillträde inom yrkeshögskolan (YH). Handboken vänder sig till dig som är utbildningsanordnare inom YH eller planerar att söka om...

  • Knappt 200 av 367 utbildningar inom yrkeshögskolan med start i höst har valts ut för inledande tillsyn. Utbildningar som är helt nya inom yrkeshögskolan eller de som inte tidigare fått en tillsyn har valts...

Alla nyheter