För företag och organisationer

Arbetslivet är den främsta drivkraften bakom vilka yrkeshögskoleutbildningar som startar och hur de är upplagda.

Påverka utbildningarna i yrkeshögskolan

Verktyg för omställning

Aktuellt

 • Den 21 juni klockan 24.00 stänger ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med statsbidrag.

 • Digitaliseringen är en viktig trend som präglar allt fler områden av arbetslivet och därför också stora delar av utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan.

  Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljas och därmed får ingå i yrkeshögskolan som en kort yrkeshögskoleutbildning. Intresset från arbetsliv och utbildningsanordnare...

 • YH-flex gjorde det möjligt för undersköterskan Katja Perälä att läsa en 2-årig YH-utbildning på mindre än ett halvår.

  YH-flex är en försöksverksamhet som erbjuder studerande möjligheten att tillgodoräkna sig kompetens och korta ner studietiden rejält. Enligt affärsområdeschefen Monica Gallon på KUI är det nya konceptet...

 • För att underlätta för dig som rapporterar studieresultat på Mina sidor har vi tagit fram en videoguide med stegvis instruktion för inrapporteringen. Guiden riktar sig till anordnare inom konst- och kulturutbildningar...

 • Antalet sökande till yrkeshögskolan har ökat med närmare 60 procent de senaste två åren men inför höstens terminsstart finns ändå platser kvar på 150 utbildningar. Elkraftsingenjör, frontendutvecklare,...

 • Myndigheten för yrkeshögskolan har nu fattat beslut om fördelning av statsbidrag för den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk inom folkbildningen med utbildningsstart 2022.

 • Den 4 maj hölls ett uppstartsmöte där projektdeltagarna i samtliga 21 regioner deltog. Under mötet redovisades resultatet av projektets inledande analys- och planeringsfas. Samtidigt markerade mötet starten...

 • Ta hjälp av vår nya vägledning när ni utformar era kursplaner i en YH-utbildning. Vi har tagit fram vägledningen utifrån de utmaningar vi sett i samband med tillsyn och de frågor vi fått från utbildningsanordnare....

 • Breddad rekrytering, samverkan med samhället, ämneskunniga lärare och ett bra arbete med distansarbete under pandemin. Det är några av de styrkor som lyfts fram vid de fördjupade kvalitetsgranskningarna...

Allt aktuellt