Aktuellt

 • Hur utformar vi ett bra studerandestöd när vi inte möts på plats? Omställningen till distansundervisning har skapat nya utmaningar när det gäller studerandestöd. De som tidigare inte har haft svårt att...

 • Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har fått in fler ansökningar om att bedriva YH-utbildning än någonsin tidigare. De 1482 ansökningarna innebär en 35 procentig ökning jämfört med i fjol.

 • Ylva Ljungqvist förlorade jobbet när pandemin slog till i våras. Då passade hon på att gå en kort YH-utbildning för att utveckla sin kompetens.

  Samtidigt som pandemin drabbade svensk ekonomi lanserade Myndigheten för yrkeshögskolan ett nytt koncept med korta YH-utbildningar. Det som till en början var tänkt som en begränsad försöksverksamhet har...

 • Examinationer på distans innebär flera utmaningar. Hur säkerställer man identiteten på den studerande och skapar en rättssäker kunskapsbedömning? Dessa och fler frågor diskuteras på ett webbinarie den...

 • Denna gång tänker jag skriva om något annat än corona/covid. Det har varit starkt fokus på distansundervisning, distansstöd, extra platser i YH och försök med YH-flex under våren och sommaren – allt utifrån...

 • Det har inkommit frågor gällande administrationen av de utökade antalet beviljade platser inom YH. Här kan du läsa myndighetens svar.

 • Myndigheten skickar inom kort ut en enkät för att följa upp de anpassningar som har genomförts för att utbildningarna ska klara av de utmaningar som covid-19 har medfört.

 • Nu lanserar projektet Distansstöd från Myndigheten för yrkeshögskolan sin podcast, Distansstödspodden. Podcasten kompletterar de webbinarier som genomförs, och nya avsnitt kommer att publiceras fredagar...

 • Hur gör man, och vilka verktyg ska vi använda är två av de vanligaste frågorna när man behöver ställa om platsbunden undervisning till distans. I detta webbinarium får du svar på båda frågorna. Medverkar...

Allt aktuellt