För företag och organisationer

Arbetslivet är den främsta drivkraften bakom vilka yrkeshögskoleutbildningar som startar och hur de är upplagda.

Läs om hur du kan engagera dig och påverka utbildningarna inom yrkes-
högskolan!

Aktuellt

  • Myndigheten för yrkeshögskolan kommer under hösten att genomföra en ansökningsomgång om stöd för konst- och kulturutbildningar. Avsikten är att ge möjlighet för utbildningsanordnare att ansöka om att utbildningar...

  • Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) får just nu många frågor om att bedriva YH-utbildning på fler orter – så kallade satellitorter. Att bedriva utbildning på flera orter är inget nytt. Några av våra utbildningsanordnare...

  • Anordnare av yrkeshögskoleutbildningar där MYH tidigare genomfört kvalitetsgranskning kommer nu att kontaktas för en uppföljande granskning.

  • Den 19/6 kommer omfattande uppdateringar av Mina sidor att driftsättas. Tänk på att inför detta bör du inte ändra i konst- och kulturutbildningar och utbildningar med endast tillsyn. Glöm heller inte att...

  • Myndigheten för yrkeshögskolan har nu fattat beslut om fördelning av statsbidrag för den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk inom folkbildningen med utbildningsstart 2020.

  • Enligt en ny områdesanalys från Myndigheten för yrkeshögskolan gör hållbarhetsfrågan avtryck på vilka kompetenser som efterfrågas av arbetsgivare inom byggbranschen.

  • De flesta av mina texter om yrkeshögskolan handlar om hur vi kan vårda och utveckla systemets funktionalitet. Ibland handlar det om ganska abstrakta resonemang och ibland mer vardagliga frågeställningar....

  • Idag publicerar Myndigheten för yrkeshögskolan en ny handbok som ska fungera som stöd i tillträdesprocessen av en YH-utbildning. Handboken ska bidra till att processen är rättssäker och uppfyller kraven...

  • Myndigheten för yrkeshögskolan presenterar i denna rapport en samlad redovisning med statistik om studerande och utbildningar inom yrkeshögskolan. Redovisningen innehåller även statistik om konst- och...

Allt aktuellt