För företag och organisationer

Arbetslivet är den främsta drivkraften bakom vilka yrkeshögskoleutbildningar som startar och hur de är upplagda.

Läs om hur du kan engagera dig och påverka utbildningarna inom yrkes-
högskolan!

Aktuellt

 • Ändringar i Förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan som trädde i kraft i januari i år gör att benämningen enstaka kurs byts ut till kurs på tom plats.

 • Regeringen har beslutat att förlänga Thomas Persson förordnande som generaldirektör med tre år till.

  I maj 2014 tillträdde Thomas Persson jobbet som generaldirektör på Myndigheten för yrkeshögskolan. Nu har regeringen beslutat att förlänga hans förordnande med tre år till.

 • I början av februari publicerades en GD har ordet-text av Thomas Persson om examensgraden inom yrkeshögskolan. Här besvarar han några av de frågor han fått med anledning av det tidigare inlägget.

 • Nyligen anordnade Svenska Ilera-föreningen ett seminarium om Valideringsdelegationens slutbetänkande. IFAU, LO, SACO, SKR, Svenskt Näringsliv och TCO kommenterade förslagen.

 • Nu kan utbildningsanordnare ansöka om att anordna behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan. Ansökan är öppen från den 13 februari 2020 och framåt.

 • BOSS stödjer branscher i utveckling av modeller för validering av yrkeskompetens.

  Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS) är ett projekt som finansieras av Europeiska Socialfonden. Det startade i januari 2018 och vänder sig till företrädare för centrala branscher...

 • YH leder till jobb. En ny rapport visar att de goda resultaten håller i sig.

  Yrkeshögskolan fortsätter att leverera kvalificerad arbetskraft på en hög nivå. 93 procent av de examinerade hade jobb året efter sin examen, enligt en ny rapport.

 • Erika Grybb och Maria Hedlund på plats i Eskilstuna.

  Under onsdagen var myndigheten inbjudna att föreläsa under YH-Centers evenemang YH-släppet i Eskilstuna. I publiken fanns vägledare, jobbcoacher och andra som möter framtida studerande. Föreläsningen följdes...

 • Expansionen inom yrkeshögskolan verkar i allt väsentligt vara på rull, men nu gäller det att säkerställa resultat och kvalitet. I förra GD har ordet skrev jag om iakttagelser från vår granskningsverksamhet,...

Allt aktuellt