Nyheter

  • Torsdagen den 7 maj 2015 bjuder Myndigheten för yrkeshögskolan in undervisande personal/utbildningsledare på yrkeshögskoleutbildningar till ett seminarium om hur alternativa verktyg skapar möjligheter...

  • Idag kan Myndigheten för yrkeshögskolan presentera vilka utbildningar som överförts till den nya utbildningsformen konst- och kulturutbildningar.

  • Kan vi tillsammans vidareutveckla utbildningsformen så att det leder till ökad effekt? Och vad menar vi med effekt i ett komplext system som YH? Vi försöker att reda ut begreppen under YH-dagen.

  • Varje år genomför myndigheten en enkätstudie bland de som tagit examen från en yrkeshögskoleutbildning där vi frågar om nöjdhet med utbildningen, om man fått jobb och om man upplever att det i så fall...

  • Den här våren ser en ny utbildningsform dagens ljus. Det är eftergymnasiala konst- och kulturutbildningar som startar upp under ansvar av oss på Myndigheten för yrkeshögskolan, vilket innebär att det är...

  • I december 2014 skickade myndigheten ut en enkät till alla YH-anordnare i syfte att få en bild av hur väl de känner till EU-gemensamma verktyg, och hur stort intresset är för internationellt samarbete....

  • Det har gått ett par veckor efter att myndigheten tog beslut om vilka YH-utbildningar som kommer att ingå i YH-utbudet för 2015 och 2016. 27 procent av ansökningarna kunde beviljas. Den krassa siffran...

  • Av de 358 nya yrkeshögskoleutbildningarna som beviljades förra veckan kom 39 från den tidigare utbildningsformen kompletterande utbildningar (KU).

  • Denna vecka tog Myndigheten för yrkeshögskolan 1 337 angelägna beslut. Beslut som påverkar er utbildningsanordnares vardag och verklighet och på sikt Sveriges arbetsmarknad.

Alla nyheter