För företag och organisationer

Arbetslivet är den främsta drivkraften bakom vilka yrkeshögskoleutbildningar som startar och hur de är upplagda.

Läs om hur du kan engagera dig och påverka utbildningarna inom yrkes-
högskolan!

Nyheter

 • Moderator Margaretha Allen, Carina Lindén från Utbildningsdepartementet, Stefan Skimutis från Myndigheten för yrkeshögskolan och Jens Bjornavold från EU-kommissionen

  Den 11 november 2015 arrangerades en nationell konferens i Västerås om Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF. Nu finns allt material från konferensen såsom frågor och svar, presentationer och...

 • Universitets- och högskolerådet bjuder alla anordnare inom yrkeshögskolan till ett informationsmöte, där ämnet är möjligheter till internationella samarbeten och utbyten inom Europa.

 • GD Thomas Persson har idag fattat beslut om MYH:s yttrande över departementsskrivelsen "En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap (DS 2015:41)".

 • Idag, 11 november 2015, arrangeras en nationell konferens i Västerås om Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF. Konferensen handlar om hur SeQF kan användas och hur den förhåller sig till andra...

 • Nu finns en handbok för dig som är undervisande personal hos en utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan (YH) och som vill få idéer kring hur man kan göra utbildningen mer tillgänglig.

 • En yrkeshögskoleutbildning (YH) ska ha sin grund i arbetslivets behov och därför är det viktigt att arbetslivet är representerat i de ansökningar om att bedriva YH-utbildning som skickas in till MYH. I...

 • Sveriges ramverk för kvalifikationer byter namn till Sveriges referensram för kvalifikationer från och med oktober 2015. Förkortningen blir SeQF istället för det forna NQF. Även logotypen berörs av namnbytet...

 • Under hösten granskar myndigheten kreditvärdigheten hos de utbildningsanordnare som ansökt om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning (YH). Detta görs varje år och sker inom bedömningsprocessen.

 • Rätt använt kommer NQF att vara ett viktigt verktyg för individen, arbetslivet och samhället att möta framtidens utmaningar! I den senaste GD har ordet skriver Thomas Persson om införandet av det nationella...

Alla nyheter