Till innehållet

Branschvalidering

Branschvalidering är validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi.