Till innehållet

SeQF – Sveriges referensram för kvalifikationer

Sveriges referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (SeQF) – en viktig pusselbit för kompetensförsörjning och livslångt lärande.