Till innehållet

SeQF – Sveriges referensram för kvalifikationer

Sveriges referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (SeQF) är ett system som hjälper oss att få ett gemensamt språk när vi pratar om olika krav på kompetens, både i Sverige och utomlands.