Till innehållet

Regleringar och återrapporteringar

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) är utsedd av regeringen att vara nationell samordningspunkt för EQF. Det innebär att MYH är Europeiska kommissionens kontaktpunkt i Sverige och att myndigheten nationellt samordnar frågor rörande EQF.