Till innehållet

Våra projekt inom validering och SeQF

Inom Myndigheten för yrkeshögskolan bedriver vi flera projekt inom valideringsområdet. Här finns samlingssidor för projekten. Om du är intresserad av att ta del av kunskapsspridande konferenser och seminarier som arrangeras av projekten finner du dem under respektive projekt.