Till innehållet

Våra projekt inom validering och SeQF

Inom Myndigheten för yrkeshögskolan bedriver vi projekt inom valideringsområdet. Under den här sidan i menyn finns samlingssidor för projekten, även för sådana projekt som nyligen är avslutade.