Till innehållet

Stöd för att utforma kvalifikationer och valideringsmodeller

Här kan du som arbetar med att utforma kvalifikationer som kan kopplas till SeQF, eller med att ta fram modeller för att validera individers tidigare lärande, hitta stöd, exempel och praktiska tips och resurser. Sidan kommer löpande fyllas på med material.