Till innehållet

Yrkeshögskolan och SeQF – hur förhåller de sig till varandra?

Vad betyder det att en utbildningsaktör har fått en kvalifikation nivåbestämd enligt den svenska referensramen för kvalifikationer, SeQF? Är den automatiskt detsamma som en yrkeshögskoleutbildning då? Har myndigheten granskat och godkänt utbildningen?