Till innehållet

Ansökan om beslut om nivå enligt SeQF

Den som ansvarar för att fastställa innehållet i en kvalifikation kan ansöka hos Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) om att få ett beslut om vilken nivå kvalifikationen motsvarar i Sveriges referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (SeQF).