Till innehållet

Ansökan om nivåplacering i SeQF

Utfärdare av kvalifikationer kan ansöka hos Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) om att få ett beslut om vilken nivå kvalifikationen motsvarar i Sveriges referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (SeQF).