Till innehållet

Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer

Rådet ska bistå myndigheten med underlag inför beslut om vilken SeQF-nivå en kvalifikation motsvarar.