Till innehållet

Pågående upphandlingar

Myndigheten för yrkeshögskolan upphandlar varor och tjänster i enlighet med lagen om offentlig upphandling.