Till innehållet

Myndighetssamverkan och samverkansprojekt

Myndigheten för yrkeshögskolan deltar i samverkan tillsammans med andra myndigheter. Här kan du läsa mer om allmän samverkan och om enskilda samverkansprojekt.