Till innehållet

Allmänna handlingar

Alla myndigheter i Sverige har ett diarium där nya handlingar registreras. På den här sidan kan du läsa om hur du går till väga för att ta del av en allmän handling.