Till innehållet

Behandling av personuppgifter

Myndigheten för yrkeshögskolan värnar om din integritet och skyddet av dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter enligt bestämmelserna i gällande dataskyddsreglering.

Personuppgifter vi samlar in på och via myh.se