Till innehållet

TSI-projektet Strengthening the Governance of the Swedish Skills system

TSI- projektet Strengthening the Governance of the Swedish Skills System syftar till att bidra till en förbättrad kompetensförsörjning. Projektet bedrivs med myndighetssamverkan som bas.

Mer information finns på projektets webbplats