Till innehållet

Myndighetssamverkan för kompetensförsörjning

Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket, Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet har fått i uppdrag via instruktionsförändringar eller i regleringsbrev att samverka i syfte att bidra till en väl fungerande kompetensförsörjning. Vid sidan av dessa myndigheter ingår Folkbildningsrådet och Vinnova i samverkan. Myndigheten för yrkeshögskolan har fått i uppdrag att administrativt samordna samverkan.

Arbetsgrupper inom myndighetssamverkan