Till innehållet

Resultat- och effektmål

För att underlätta en effektiv styrning och öka möjligheterna att myndighetssamverkan ska bidra till de mest angelägna behoven i samhället har ett arbete gjorts av styrgruppen, för att utforma relevanta resultatmål som leder fram till effektmålet. Effektmålet enades styrgruppen kring under hösten 2023 och nu har även resultatmål som leder fram till effektmålet arbetats fram.