Till innehållet

Myndigheternas roll inom kompetensförsörjning

Tillsammans har man inom myndighetssamverkan tagit fram en presentation som ger en överblick över vilken myndighet som gör vad inom området kompetensförsörjning.