Till innehållet

ESF-projekt för utveckling av lärcentra

En projektgrupp bestående av Arbetsförmedlingen, Folkbildningsrådet, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket och Tillväxtverket har tagit fram förstudier som syftar till att stärka en långsiktig utveckling av lärcentra.