Till innehållet

Rådet för högskoleförberedande konstnärliga utbildningar

Rådet har som uppgift att lämna förslag till myndigheten på vilka högskoleförberedande konstnärliga utbildningar som ska beviljas statligt stöd. Rådet ska också bistå med utformningen av kriterier, indikatorer och principer för uppföljning, kvalitetsgranskning och kvalitetssäkring.