Till innehållet

Generaldirektören (GD)

Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör är Thomas Persson.