Till innehållet

Validering och SeQF

På de här sidorna hittar du information om validering och om SeQF, Sveriges referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Här finns information dels för dig som vill valideras, dels för dig som kommer i kontakt med olika slags validering och SeQF i ditt arbete.