Till innehållet

Validering och SeQF

Validering och Sveriges referensram för kvalifikationer för livslångt lärande, SeQF, är två verktyg som bidrar både till människors livslånga lärande och till arbetslivets kompetensförsörjning. Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för frågor om både validering och SeQF och här kan du som vill veta mer hitta vägar vidare till mer information.