Till innehållet

För dig som arbetar med validering och branschvalidering

På de här sidorna kan du som på något sätt kommer i kontakt med validering i ditt arbete hitta mer information och länkar vidare. Oavsett om det gäller validering för utbildning eller validering för arbete, ofta kallat branschvalidering.