Till innehållet

För dig som arbetar med vägledning inom validering

Här finns stöd och länkar vidare inom valideringsområdet för dig som arbetar med studie- och yrkesvägledning eller som på annat sätt möter människor som kan behöva validering. På sidorna För dig som vill validera din kompetens finns vägledning och länkar till självskattningsformulär och liknande som individen kan ha nytta av.