Till innehållet

Kompetensbedömning

Kompetensbedömning bygger på och utgår ifrån det som kompetenskartläggningen synliggjort. Bedömningen kan baseras på både teoretiska och praktiska moment och stäms av mot erkända kompetenskrav. Kompetensbedömningen ska ge individen antingen ett kompetensintyg eller ett kompletteringsutlåtande för att kunna uppnå den erkända kompetensnivån.