Till innehållet

Validering och reell kompetens

Validering består av både kompetenskartläggning och kompetensbedömning. Att genomföra validering inom YH innebär att identifiera, värdera, dokumentera och erkänna reell kompetens. Reell kompetens är den samlade, faktiska, kompetens som en individ har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats.