Till innehållet

Startbidrag

För vissa yrkeshögskoleutbildningar finns det möjlighet att ansöka om ett riktat tillfälligt startbidrag. Bidraget är riktat till utbildningsområdena Samhällsbyggnad och byggteknik samt Teknik och tillverkning. Startbidraget gäller inte för kurser (YH-utbildningar upp till 99 poäng) inom yrkeshögskolan.