Till innehållet

Europass

Varje yrkeshögskoleutbildning som leder till examen ska ha ett eget Europass-kvalifikationstillägg som bifogas till examensbeviset.

Läs mer om Europass