Till innehållet

Ekonomi

Här kan du läsa om rekvisition, momskompensation och schablonnivåer för olika former av yrkeshögskoleutbildningar.