Till innehållet

Internationella utbytesprogram

Internationella utbyten och samarbeten kan stärka kvaliteten i er utbildning och göra utbildningen mer attraktiv och konkurrenskraftig. Det finns flera internationella utbytesprogram som erbjuder finansiering för detta. Utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan kan ansöka om finansiering från dessa program via Universitets- och högskolerådet (UHR).