Till innehållet

Anordnarstöd – generellt stöd och dialog

Anordnarstöd är en funktion inom kommunikationsenheten som arbetar med att underlätta vardagen för olika aktörer inom myndighetens utbildningsformer, bland annat utbildningsanordnare, arbetsliv och studie- och yrkesvägledare.