Till innehållet

Särskilt pedagogiskt stöd (SPS)

Särskilt pedagogiskt stöd är olika typer av stödinsatser där syftet är att studerande ska komma i en jämförbar situation med andra på utbildningen när det gäller kunskapsinhämtning och examination. Ni som utbildningsanordnare har en skyldighet att se till att studerande som behöver särskilt pedagogiskt stöd under utbildningen får det.