Till innehållet

Särskilt pedagogiskt stöd (SPS)

Utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan har en skyldighet att se till att studerande som behöver särskilt pedagogiskt stöd under utbildningen får det. Det innebär att kartlägga behovet och sedan erbjuda stödinsatser till den studerande. Anordnaren är också skyldig att se till att lokalerna är tillgängliga och att det digitala undervisningsmaterial som används är tillgänglighetsanpassat.