Till innehållet

För arbetslivet

Arbetslivet är den främsta drivkraften bakom vilka yrkeshögskoleutbildningar som startar och hur de är upplagda. Det finns även stora möjligheter att påverka under själva genomförandet. Allt för att du som arbetsgivare ska få rätt kompetens i rätt tid.