Till innehållet

Bidra till analyser om kompetensbehovet

Utbildningarna inom yrkeshögskolan ska svara mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. Det är Myndigheten för yrkeshögskolan som beslutar vilka utbildningar som ska starta inom yrkeshögskolan. Därför samlar vi in information och analyserar arbetsmarknadens kompetensbehov inom olika branscher och regioner.