Till innehållet

Uppdragsutbildning – snabb väg att höja personalens kompetens

Företag, offentliga aktörer och andra organisationer kan köpa hela eller delar av en yrkeshögskoleutbildning som uppdragsutbildning. Uppdragsutbildning är ett sätt att snabbt höja eller formalisera din personals kompetens och kan anordnas med stor flexibilitet gällande tid, plats och innehåll, så länge de genomförs i enlighet med ordinarie kursplaner.