Till innehållet

Krav på anordnare med anledning av att yrkeshögskolan delfinansieras med EU-medel

Europeiska unionens råd, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen har enats om ett tillfälligt återhämtningsstöd på totalt 750 miljarder euro.