Till innehållet

Krav på anordnare av YH-program som har delfinansierats med EU-medel

I juni 2020 enades Europeiska unionens råd, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen om ett tillfälligt återhämtningsstöd på totalt 750 miljarder euro.