Till innehållet

Studieuppehåll och studieavbrott (anstånd med studier)

Utbildningsanordnare kan bevilja anstånd och studieuppehåll inom tidsramen för gällande beslut om att utbildningen ingår i yrkeshögskolan.