Till innehållet

Tillträde till utbildning

Det finns många sätt att bli behörig till en yrkeshögskoleutbildning. Intentionen är en bred väg in i yrkeshögskolan, särskilt för dem som avslutat ett yrkesprogram från gymnasieskolan, men även för de som senare i livet vill byta yrkesbana.