Till innehållet

Svenska med yrkesinriktning

Stöd i form av svenska med yrkesinriktning ska vara direkt kopplat till den studerandes individuella behov. Syftet är att säkerställa att den studerande vid inträde i den tänkta yrkesrollen har de yrkesinriktade språkkunskaper som arbetsmarknaden kräver.