Till innehållet

Svenska med yrkesinriktning

Du som utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan har möjlighet att erbjuda studerande undervisning i svenska med yrkesinriktning (SMY). Syftet är att säkerställa att de studerande vid inträde i den yrkesroll utbildningen förbereder för, har de yrkesinriktade språkkunskaper som arbetsmarknaden kräver.