Till innehållet

Ledningsgruppsarbete

Alla yrkeshögskoleutbildningar ska genomföras i nära samarbete med det arbetsliv som behöver den kompetens som utbildningen leder till.