Till innehållet

Marknadsföra utbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att göra yrkeshögskolans utbildningar kända på arbetsmarknaden och bland allmänheten. Det är ett ansvar som vi delar med dig som är utbildningsanordnare.