Till innehållet

Genomförandebidrag

För utbildningar med högst 10 beviljade platser per omgång finns möjlighet till genomförandebidrag. Syftet med bidraget är att små utbildningar ska kunna slutföras med hög kvalitet.