Till innehållet

Lärande i arbete (LIA)

Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik, praktiken kallas LIA och är förlagd ute på en arbetsplats.