Till innehållet

YH-flex

YH-flex är till för dem med redan förvärvade yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskoleutbildning.