Till innehållet

Studerandeavgifter

Yrkeshögskoleutbildningar som får statsbidrag eller särskilda medel ska vara avgiftsfria.