Till innehållet

Examen

Inom yrkeshögskolan finns två examina; yrkeshögskoleexamen och kvalificerad yrkeshögskoleexamen.