Till innehållet

Examination av studerande på yrkeshögskoleutbildning som upphört

När en yrkeshögskoleutbildning avslutar sin sista beviljade omgång, identifierat med visst utbildningsnummer, är den inte längre en del av yrkeshögskolan. Det innebär att beslutsrätten för utbildningens ledningsgrupp upphör och därmed möjligheten att utfärda examens- och utbildningsbevis för de studerande.