Till innehållet

Studerande på KY-utbildningar

Den 31 december 2013 upphörde yrkeshögskolans föregångare kvalificerad yrkesutbildning (KY) som utbildningsform.