Till innehållet

Kvalitetsgranskning

Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att granska kvaliteten i utbildningarna inom yrkeshögskolan. Syftet med granskningarna är att påverka och utveckla kvaliteten i enskilda utbildningar utifrån de mål som uttrycks i regelverket.