Till innehållet

Tillsyn

Myndigheten för yrkeshögskolan har tillsynsansvar på utbildningarna inom yrkeshögskolan. Genom tillsynen kontrollerar vi att utbildningarna följer de lagar och regler som gäller.